Lääkehoidon arviointipalvelun hyötyjä

  • Lääkehoito onnistuu paremmin
  • Lääkehoito on tehokkaampaa
  • Lääkehoito on turvallisempaa
  • Lääkehoidon kustannuksista voidaan mahdollisesti säästää

Kenelle?

Asiakkaalle, joka haluaa täydentää ja tarkentaa tietouttaan omasta tai omaisen lääkityksestä, lääkityksiin liittyvistä mahdollisista haitoista tai yhteensopimattomuuksista sekä lääkityksiin liittyvistä Käypä hoito-suosituksista.

Palvelun kuvaus

Arvioinnin alussa tehdään puolen tunnin haastattelu (alkukartoitus). Kartoituksen lopussa käydään havainnot läpi yhdessä. Kartoituksessa käydään läpi kokonaistilannetta monen eri tietokannan avulla:

  • Kanta/reseptikeskus
  • Salko/Iäkkäiden lääketietokanta (iltk)
  • Terveysportin lääkeinteraktiot ja lääkehaitat -tietokanta
  • Terveysportin renbase
  • Käypä hoito -suositukset

Arvioinninssa otetaan huomioon muun muassa munuaisten toiminta (gfr-arvo) sekä mahdolliset käytössä olevat luontaistuoteet ja vitamiinit. Lääkehoidon arvioinnin tekee aina erityiskoulutuksen käynyt farmaseutti. Saat tulokset mukaan kirjallisesti. Materiaalia voit hyödyntää esimerkiksi asioidessasi lääkärin kanssa.