ASIOINTI APTEEKISSA

ASIOINTI APTEEKISSA

Asiakasrekisteri – Asiakasrekisteriin liittyminen on helppoa eikä maksa tai velvoita mihinkään. Liittyminen mm. nopeuttaa apteekkiasiointia ja mahdollistaa vuosittaisen omavastuukertymän seuraamisen kassakuitista. Jäljellä oleva Kelan alkuomavastuu tulostuu kuittiin automaattisesti. Täytä oheinen lomake ja tuo se apteekkiin. Lomakkeita saa myös apteekistamme.

Kanta-asiakkuus – Meillä kaikki asiakkaamme ovat kanta-asiakkaita: alennukset annetaan jokaiselle. Ei ylimääräisiä kanta-asiakaskortteja, hankalia alennustaulukkoja tai liittymishakemusten täyttämisiä – kaikki saavat parhaat alennukset heti.

Sähköinen resepti (eResepti) Sähköisten reseptien toimittaminen (eResepti). Otathan mukaan Kela-korttisi sekä mahdollisesti lääkäriltä saamasi potilasohjeen. Mikäli asiamies (esimerkiksi lähisukulainen) asioi apteekissa puolestasi, tarvitsee hän mukaansa myös allekirjoittamasi suostumuksen esimerkiksi reseptin uusimispyyntöä tai yhteisvaikutusten tarkistamista varten. Sähköinen resepti voidaan kuitenkin toimittaa ilman edellämainittua kirjallista suostumusta. Suostumuslomakkeita saa apteekistamme.

Sähköinen resepti (eResepti)Sähköisten reseptien uusiminen (eResepti) – Sähköisen reseptin uusimispyyntö voidaan tehdä apteekissamme. Uusimiseen on varattava aikaa 8 vuorokautta. Voit seurata milloin reseptisi on uusittu Kansallisen Terveysarkiston (KanTa)-verkkosivuilla. Reseptin uusinnasta tulee myös halutessasi tekstiviesti. Mikäli et asioi itse apteekissa, annathan asiamiehellesi allekirjoitetun suostumuslomakkeen mukaan (lomakkeita saa apteekista). Apteekki ei voi kommentoida puhelimen välityksellä sähköisten reseptien tilaa tai tehdä uudistamispyytöä. Asiakas voi kuitenkin soittaa itse suoraan omalle terveysasemallensa ja pyytää uusintaa puhelimitse (ei kuitenkaan keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä). Sähköisen reseptin uusimispyynnön lähettäminen apteekin kautta on maksullinen palvelu (2 €/resepti).

Tiliasiakkuus – Voit halutessasi maksaa ostoksesi paperilaskulla tai e-laskuna. Myös suoramaksu on mahdollista (ent. suoraveloitus). Tiliasiakkuus sopii erityisesti heille, joiden lääkkeet pääasiassa noutaa joku muu (mm. kotisairaanhoito, sukulainen) tai asiakas kuuluu annosjakeluun. Palvelu on maksullinen (2,50 – 3,10 €/kk), mikäli kyseisenä kuukautena on ollut tiliostoksia. Kysy lisää apteekistamme. Muistathan täyttää myös asiakasrekisteriin liittymislomakkeensekä katsoa yhteenvedon eri maksutavoista. Sähköisen reseptin käsittelyyn liittyvät suostumuslomakkeet ovat saatavilla apteekista.