Lääkehoidon arviointi (LHA)

Lääkehoidon arviointipalvelun hyötyjä

  • lääkehoito onnistuu paremmin
  • lääkehoito on tehokkaampaa
  • lääkehoito on turvallisempaa
  • lääkehoidon kustannuksista voidaan mahdollisesti säästää

Kenelle?
Asiakkaalle, joka haluaa täydentää ja tarkentaa tietouttaan omasta tai omaisen lääkityksestä, lääkityksiin liittyvistä mahdollisista haitoista tai yhteensopimattomuuksista sekä lääkityksiin liittyvistä Käypä hoito-suosituksista.

Palvelun kuvaus
Arvioinnin alussa tehdään puolen tunnin haastattelu (alkukartoitus).
Kartoituksen lopussa käydään havainnot läpi yhdessä.

Kartoituksessa käydään läpi kokonaistilannetta monen eri tietokannan avulla:

  • KanTa/Reseptikeskus
  • SALKO/Iäkkäiden Lääketietokanta (ILTK)
  • Terveysportin Lääkeinteraktiot ja lääkehaitat -tietokanta
  • Terveysportin Renbase
  • Käypä hoito -suositukset

Arvioinninssa otetaan huomioon muun muassa munuaisten toiminta (GFR-arvo) sekä mahdolliset käytössä olevat luontaistuoteet ja vitamiinit. Lääkehoidon arvioinnin tekee aina erityiskoulutuksen käynyt farmaseutti. Saat tulokset mukaan kirjallisesti. Materiaalia voit hyödyntää esimerkiksi asioidessasi lääkärin kanssa.

Palvelun hinta on 99 €.

Varaa aikasi tästä
Ajanvaraus Lääkehoidon arviointiin (LHA)
Voit varata ajan myös soittamalla 08 – 614 0159 tai paikan päällä.