Rekisteriselosteet ja tietosuoja

Lehtikankaan apteekin rekisteriselosteet:

Muut rekisteriselosteet saatavilla apteekista.

Käyttöehdot ja tietosuoja

Lehtikankaan apteekki pyrkii pitämään kotisivunsa ajantasalla, mutta takuuta esitettyjen tietojen oikeellisuudesta ei voida antaa. Sivuilla olevat tiedot ovat vain suuntaa-antavia eivätkä sido apteekkia mihinkään. Varmasti ajantasaiset tiedot saat kysymällä apteekin henkilökunnalta. Lehtikankaan apteekilla on oikeus muokata kotisivujensa sisältöä ilman ennakkovaroitusta tai tiedottamista. Sivuilla olevien tietojen kopioiminen tai tallentaminen ilman lupaa on kielletty. Henkilökohtainen käyttö on kuitenkin sallittua.

Rekisteriselosteet ovat luettevissa apteekissamme. Toimitamme rekisteriselosteet myös kirjallisesta pyynnöstä halukkaille.

Tämä sivusto saattaa käyttää hyväkseen evästeitä (cookies), jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä käytetään sivuston toimivuuden parantamiseksi. Evästeet eivät sisällä käyttäjien yksityisyystietoja. Halutessasi voit muuttaa verkkoselaimesi suoja-asetuksia niin, ettei koneellesi tallenneta evästeitä.

Tämä sivusto saattaa käyttää javascript-toimintoja sivuston toimivuuden parantamiseksi. Mikäli javascript on verkkoselaimessasi estetty, eivät sivuston kaikki ominaisuudet välttämättä toimi halutulla tavalla.

Kanta-asiakasrekisteri

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

päivitetty: 15.1.2020

 1. Rekisterinpitäjä

Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekki, Soidinkatu 2A, 87500 Kajaani. Puh. 08 – 639 306.

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Apteekkari Mikko Kananen ja tietosuojavastaava proviisori Veli-Matti Surakka

 1. Rekisterin nimi

Avainasiakasrekisteri (AVAINASIAKAS)

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus(rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on apteekin ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Rekisteriä käytetään Avainasiakkaaksi liittyneiden asiakkaiden annettujen tietojen, myöhemmin täydennettyjen tietojen sekä ostojen perusteella kertyvän tiedon avulla markkinointi- ja muiden viestien kohdentamiseksi sekä etujen antamiseksi tai palveluiden toteuttamiseksi. Rekisteriä käytetään henkilötietolain sekä kulloinkin voimassaolevan muun lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriä käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä mainontaan ja markkinointiin. Markkinoinnissa asiakkaan antamia tietoja, myöhemmin täydennettyjä tietoja sekä ostotietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseksi siten, että asiakas saa tietoa häntä kiinnostavista tuotteista ja palveluista. Tietoja voidaan käyttää myös mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt käsittelemästä häntä koskevia tietoja näihin tarkoituksiin. Viestintää voidaan toteuttaa postitse, puhelimella ja sähköisiä apukeinoja käyttäen (esim. sähköposti, tekstiviesti, apteekin toiminnanohjausjärjestelmä tai erilaiset applikaatiot).

Apteekki viestii avainasiakkailleen kampanjoista ja tarjouksista myös Avainapteekkien yhteisesti omistaman yhteistoimintayrityksen Avainapteekit Oy:n tarjoaman palvelun kautta. Viestiminen tapahtuu sähköpostitse tai muiden sähköisten kanavien kautta. Asioinnin yhteydessä kertyviä osto- ja asiointitietoja voidaan hyödyntää markkinoinnin kohdentamisessa myös Avainapteekit Oy:n tietojärjestelmiä hyväksi käyttäen. Avainasiakastietoja käsitellään asiakkaan asioinnin yhteydessä, markkinointitoimenpiteiden yhteydessä ja muihin asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Avainapteekit Oy toimii apteekin ja koko Avainapteekitketjun sähköisen avainasiakasviestintäjärjestelmän ylläpitäjänä. Avainapteekit Oy toimii apteekin alihankkijana avainasiakasohjelman teknisen toteutuksen osalta ja on näin ollen tietosuojalainsäädännön tarkoittama henkilötietojen käsittelijä.

 1. Rekisterin tietosisältö
  • Asiakkaan perustiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut palveluiden toteuttamisen kannalta tärkeät tiedot. Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa apteekin järjestelmään. Tietoja voidaan korjata ja täydentää jälkikäteen.

Apteekin verkkosivuilla tai muissa digitaalisissa järjestelmissä rekisteröityneiden asiakkaiden osalta tallennetaan samat tiedot digitaalisessa muodossa apteekin järjestelmään. Rekisteriin tallennetaan tieto siitä, onko asiakas antanut suostumuksen markkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai onko rekisteröity kieltänyt tietojen käyttämisen suoramainontaan tai suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisteriin voidaan tallentaa mahdolliset alennusedut, asiakasryhmät, asiakasnumero, asiakkuuden voimassaolo, tiedot palveluista ja tiedot yhteydenpidosta asiakkaan kanssa, asiakkaan antamat luvat ja kiellot.

 • Asiointitiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan ostosten ostotapahtumatiedot (tuote, ajankohta, summa) tai mahdollinen osallistuminen tapahtumiin. Sähköinen applikaatio tai verkkokauppa voi tallentaa asiakasta koskevia sovellustietoja (esim. käyttöjärjestelmä, IP-osoite, selailuhistoria) sekä hyödyntää evästeitä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakkaan osto- ja asiointitiedot apteekissa. Apteekki saa luvan tarkistaa Kela-korvaustiedot reseptintoimituksessa sähköisesti Kelalta sekä asioida Kanta-palveluissa asiakkaan puolesta. Asiakkaan tietoja voidaan päivittää Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus), Suomen Asiakastieto Oy:n, Postin tai muun luottavan tahon rekistereistä (esim. Eniro, Fonecta). Apteekki voi ylläpitää tietoja esimerkiksi toteutuneesta yhteydenpidosta ja sen sisällöstä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Avainasiakkaiden tiedot voidaan säilyttää kootusti Avainapteekkien omassa Avainasiakasjärjestelmässä, mikä mahdollistaa Avainasiakastarjousten hyödyntämisen kaikissa Avainapteekkiketjun apteekeissa.  Rekisteritietoja ei muuten luovuteta ulkopuolelle paitsi lainsäädännön tai Apteekkariliiton runkosopimusten niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan asiakaspalveluun osallistuville apteekin henkilölle sekä järjestelmän tekniselle ylläpidolle. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Liittymisen yhteydessä mahdollisesti täytetty liittymislomake säilytetään kansiossa ulkopuolisten ulottumattomissa. Avainapteekit Oy vastaa omien järjestelmiensä suojauksesta.

 1. Tietojen säilytys

Apteekin rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan rekisteristä Avainasiakkuuden päättyessä tai 3 vuoden kuluttua viimeisestä asioinnista, ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Avainapteekit Oy vastaa omien järjestelmiensä tietojen ylläpidosta.

 1. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten tms. henkilötietolain tarkoittamaan tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä sekä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä (tietosuoja). Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut alle yksi vuosi.

Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee tietosuoja-asetusta rikotun.

Tiliasiakasrekisteri

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Päivitetty: 15.1.2020

 1. Rekisterinpitäjä

Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekki, Soidinkatu 2A, 87500 Kajaani. Puh. 08 – 639 306.

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Apteekkari Mikko Kananen ja tietosuojavastaava proviisori Veli-Matti Surakka

 1. Rekisterin nimi

Tiliasiakasrekisteri (TILI)

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus(rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on apteekin ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Rekisteriä käytetään tiliasiakkaaksi liittyneiden asiakkaiden annettujen tietojen sekä myöhemmin täydennettyjen tietojen avulla laskutuksen kohdentamiseksi. Rekisteriä käytetään henkilötietolain sekä kulloinkin voimassaolevan muun lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriä käytetään laskuttamiseen, palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon. Tietoja voidaan käyttää myös mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt käsittelemästä häntä koskevia tietoja näihin tarkoituksiin. Viestintää voidaan toteuttaa postitse, puhelimella ja sähköisiä apukeinoja käyttäen (esim. sähköposti, tekstiviesti, apteekin toiminnanohjausjärjestelmä).

 1. Rekisterin tietosisältö
  • Asiakkaan perustiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut palvelun toteuttamisen kannalta tärkeät tiedot. Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa apteekin järjestelmään. Tietoja voidaan korjata ja täydentää jälkikäteen. Rekisteriin voidaan tallentaa lisäksi myös muun maksajan tai käsittelijän tiedot (esim. kotisairaanhoito, edunvalvonta, sukulainen).

Apteekin verkkosivuilla tai muissa digitaalisissa järjestelmissä rekisteröityneiden asiakkaiden osalta tallennetaan samat tiedot digitaalisessa muodossa apteekin järjestelmään. Rekisteriin tallennetaan tieto siitä, kuinka asiakas tahtoo laskutuksen toteutettavan. Rekisteriin tallennetaan onko asiakas rekisteröity kieltänyt tietojen käyttämisen muuhun viestintään tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisteriin voidaan tallentaa mahdolliset alennusedut, asiakasryhmät, asiakasnumero, asiakkuuden voimassaolo, tiedot palveluista ja tiedot yhteydenpidosta asiakkaan kanssa, asiakkaan antamat luvat ja kiellot.

 • Asiointitiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan laskutukseen liittyvät tiedot (laskutustavat, mahdolliset maksuhäiriöt ja muut tilinhoidon kannalta oleelliset tiedot).

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot. Asiakkaan tietoja voidaan päivittää Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus), Suomen Asiakastieto Oy:n, Postin tai muun luottavan tahon rekistereistä (esim. Eniro, Fonecta, Ropo Capital). Apteekki voi ylläpitää tietoja esimerkiksi toteutuneesta yhteydenpidosta ja sen sisällöstä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ellei lainsäädäntö tai Apteekkariliiton runkosopimus niin velvoita. Mahdollinen ulkopuolinen laskuttajataho toimii toimeksiantosuhteessa apteekkiin nähden ja saa vain laskutuksen toteuttamiseksi tarvittavat tiedot.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan asiakaspalveluun osallistuville apteekin henkilölle sekä järjestelmän tekniselle ylläpidolle. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

 1. Tietojen säilytys

Rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan rekisteristä tiliasiakkuuden päättyessä (poislukien mahdolliset maksuhäiriömerkinnät) tai 3 vuoden kuluttua viimeisestä asioinnista ellei lainsäädäntö muuta edellytä.

 1. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimusta varten tms. henkilötietolain tarkoittamaan tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä sekä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä (tietosuoja). Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut alle yksi vuosi.

Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee tietosuoja-asetusta rikotun.

ROHDOS-ASIAKASREKISTERI

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Päivitetty: 15.1.2020

Rekisterinpitäjä

Tarkeippi Oy, Soidinkatu 2A, 87500 Kajaani. Puh. 08 – 639 306.

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Apteekkari Mikko Kananen ja tietosuojavastaava proviisori Veli-Matti Surakka

 1. Rekisterin nimi

ROHDOS-ASIAKASREKISTERI (”sairaanhoitajan tai kosmetologin asiakkaat”)

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde.

Rekisterissä käsitellään Terveyspisteen ja Kosmetologin asiakkaiden terveyteen, suoritettuihin mittauksiin tai toimenpiteisiin liittyviä tietoja. Rekisterin avulla voidaan hoitoa ja ohjausta kohdentaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä hyödyntää laskutuksessa. Rekisteriä käytetään henkilötietolain sekä kulloinkin voimassaolevan muun lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriä käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä mainontaan ja markkinointiin. Markkinoinnissa asiakkaan antamia tietoja, myöhemmin täydennettyjä tietoja sekä ostotietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseksi siten, että asiakas saa tietoa häntä kiinnostavista tuotteista ja palveluista. Tietoja voidaan käyttää myös mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt käsittelemästä häntä koskevia tietoja näihin tarkoituksiin. Viestintää voidaan toteuttaa postitse, puhelimella ja sähköisiä apukeinoja käyttäen (esim. sähköposti, tekstiviesti, toiminnanohjausjärjestelmä).

Sähköisen ajanvarauskalenterin osalta yritys toimii rekisteritietojen käsittelijänä. Ajanvarauskalenterin rekisterinpitäjä vastaa omista toiminnoistaan.

 1. Rekisterin tietosisältö

Terveyspisteessä tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut palveluiden toteuttamisen kannalta tärkeät tiedot esimerkiksi allergiat. Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa potilastietojärjestelmään. Tietoja voidaan korjata ja täydentää jälkikäteen, esimerkiksi analytiikan tulokset ja suunnitellut toimenpiteet. Rekisteriin tallennetaan tieto siitä, onko asiakas antanut suostumuksen markkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai onko rekisteröity kieltänyt tietojen käyttämisen suoramainontaan tai suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisteriin voidaan tallentaa mahdolliset alennusedut, asiakasryhmät, asiakasnumero, asiakkuuden voimassaolo, tiedot palveluista ja tiedot yhteydenpidosta asiakkaan kanssa, asiakkaan antamat luvat ja kiellot.

Kosmetologit tallentavat seuraavat tiedot paperimuodossa: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut palveluiden toteuttamisen kannalta tärkeät tiedot esimerkiksi allergiat tai ihon kuntoon liittyvät havainnot. Tietoja ei välttämättä tallenneta ollenkaan, esimerkiksi kynsien lakkauksessa.

Rekisteriin voidaan myös tallentaa seuraavia tietoja: asiakkaan ostosten ostotapahtumatiedot (tuote, ajankohta, summa) tai mahdollinen osallistuminen tapahtumiin. Sähköinen applikaatio tai verkkokauppa voi tallentaa asiakasta koskevia sovellustietoja (esim. käyttöjärjestelmä, IP-osoite, selailuhistoria) sekä hyödyntää evästeitä.

Sähköiseen ajanvarauskalenteriin tallennetaan ajanvarauksen kannalta oleellisia tietoja (asiakkaan nimi, puhelinnumero, varattu palvelu). Tietoja ei siirretä ajanvarauskalenterista eikä niitä tallenneta mihinkään.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakkaan osto- ja asiointitiedot. Asiakkaan tietoja voidaan päivittää Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus), Suomen Asiakastieto Oy:n, Postin tai muun luottavan tahon rekistereistä (esim. Eniro, Fonecta). Rekisterinpitäjä voi ylläpitää tietoja esimerkiksi toteutuneesta yhteydenpidosta ja sen sisällöstä. Ajanvarauskalenterissa on asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolelle paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa esimerkiksi apteekkitoimintaa tai apteekkihenkilöstöä valvoville viranomaisille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.  Ajanvarauskalenterin rekisterinpitäjä vastaa omista tietosuojakäytännöistään.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Terveyspisteen rekisteriä säilytetään sähköisesti tietokoneella, joka ei ole asiakaskäytössä. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan asiakaspalveluun osallistuville henkilöille sekä järjestelmän tekniselle ylläpidolle ja tietosuojavastaavalle. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Mahdollista paperista aineistoa säilytetään lukitussa kaapissa.

Kosmetologien rekisteriä säilytetään paperisena, poissa asiakkaiden ulottuvilta. Tilat ovat lukittavat. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan kosmetologeille sekä tietosuojavastaavalle.

Ajanvarauskalenterin rekisterinpitäjä vastaa omista suojauskäytännöistään.

 1. Tietojen säilytys

Rekisteriin tallennettavat tiedot säilytetään vaihtelevin ajanjaksoin. Sairaanhoitajan rekisteritietoja säilytetään 12v potilaan kuolemasta (STM asetus potilasasiakirjoista). Kosmetologien rekisteritietoja säilytetään 3 vuotta viimeisestä asioinnista. Ajanvarauskalenterin rekisterinpitäjä vastaa omista säilytysajoistaan.

 1. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten tms. henkilötietolain tarkoittamaan tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä sekä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä (tietosuoja).

Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut alle yksi vuosi.

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee tietosuoja-asetusta rikotun.