Rekisteriselosteet ja tietosuoja

Lehtikankaan apteekin rekisteriselosteet:

Muut rekisteriselosteet saatavilla apteekista.

Käyttöehdot ja tietosuoja

Lehtikankaan apteekki pyrkii pitämään kotisivunsa ajantasalla, mutta takuuta esitettyjen tietojen oikeellisuudesta ei voida antaa. Sivuilla olevat tiedot ovat vain suuntaa-antavia eivätkä sido apteekkia mihinkään. Varmasti ajantasaiset tiedot saat kysymällä apteekin henkilökunnalta. Lehtikankaan apteekilla on oikeus muokata kotisivujensa sisältöä ilman ennakkovaroitusta tai tiedottamista. Sivuilla olevien tietojen kopioiminen tai tallentaminen ilman lupaa on kielletty. Henkilökohtainen käyttö on kuitenkin sallittua.

Rekisteriselosteet ovat luettevissa apteekissamme. Toimitamme rekisteriselosteet myös kirjallisesta pyynnöstä halukkaille.

Tämä sivusto saattaa käyttää hyväkseen evästeitä (cookies), jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä käytetään sivuston toimivuuden parantamiseksi. Evästeet eivät sisällä käyttäjien yksityisyystietoja. Halutessasi voit muuttaa verkkoselaimesi suoja-asetuksia niin, ettei koneellesi tallenneta evästeitä.

Evästeitä käytetään sivuston anonyymiin analytiikkaan (Google Analytics) sekä sosiaalisessa mediassa jakamiseen (AddThis). Jälkimmäiseen voit vaikuttaa oman some-profiilin yksityisyyden asetuksien kautta. Selaimen asetuksista voit hallita sallimiasi evästeitä.

Tämä sivusto saattaa käyttää javascript-toimintoja sivuston toimivuuden parantamiseksi. Mikäli javascript on verkkoselaimessasi estetty, eivät sivuston kaikki ominaisuudet välttämättä toimi halutulla tavalla.

Kanta-asiakasrekisteri

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

päivitetty: 13.5.2024

 1. Rekisterinpitäjä

Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekki, Soidinkatu 2A, 87500 Kajaani. Puh. 08 – 639 306.

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Apteekkari Mikko Kananen ja tietosuojavastaava proviisori Veli-Matti Surakka

 1. Rekisterin nimi

Avainasiakasrekisteri (AVAINASIAKAS)

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus(rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on apteekin ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Rekisteriä käytetään Avainasiakkaaksi liittyneiden asiakkaiden annettujen tietojen, myöhemmin täydennettyjen tietojen sekä ostojen perusteella kertyvän tiedon avulla markkinointi- ja muiden viestien kohdentamiseksi sekä etujen antamiseksi tai palveluiden toteuttamiseksi. Rekisteriä käytetään henkilötietolain sekä kulloinkin voimassaolevan muun lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriä käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä mainontaan ja markkinointiin. Markkinoinnissa asiakkaan antamia tietoja, myöhemmin täydennettyjä tietoja sekä ostotietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseksi siten, että asiakas saa tietoa häntä kiinnostavista tuotteista ja palveluista. Tietoja voidaan käyttää myös mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt käsittelemästä häntä koskevia tietoja näihin tarkoituksiin. Viestintää voidaan toteuttaa postitse, puhelimella ja sähköisiä apukeinoja käyttäen (esim. sähköposti, tekstiviesti, apteekin toiminnanohjausjärjestelmä tai erilaiset applikaatiot).

Apteekki viestii avainasiakkailleen kampanjoista ja tarjouksista myös Avainapteekkien yhteisesti omistaman yhteistoimintayrityksen Avainapteekit Oy:n tarjoaman palvelun kautta. Viestiminen tapahtuu sähköpostitse tai muiden sähköisten kanavien kautta. Asioinnin yhteydessä kertyviä osto- ja asiointitietoja voidaan hyödyntää markkinoinnin kohdentamisessa myös Avainapteekit Oy:n tietojärjestelmiä hyväksi käyttäen. Avainasiakastietoja käsitellään asiakkaan asioinnin yhteydessä, markkinointitoimenpiteiden yhteydessä ja muihin asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Avainapteekit Oy toimii apteekin ja koko Avainapteekitketjun sähköisen avainasiakasviestintäjärjestelmän ylläpitäjänä. Avainapteekit Oy toimii apteekin alihankkijana avainasiakasohjelman teknisen toteutuksen osalta ja on näin ollen tietosuojalainsäädännön tarkoittama henkilötietojen käsittelijä.

 1. Rekisterin tietosisältö
  • Asiakkaan perustiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut palveluiden toteuttamisen kannalta tärkeät tiedot. Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa apteekin järjestelmään. Tietoja voidaan korjata ja täydentää jälkikäteen.

Apteekin verkkosivuilla tai muissa digitaalisissa järjestelmissä rekisteröityneiden asiakkaiden osalta tallennetaan samat tiedot digitaalisessa muodossa apteekin järjestelmään. Rekisteriin tallennetaan tieto siitä, onko asiakas antanut suostumuksen markkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai onko rekisteröity kieltänyt tietojen käyttämisen suoramainontaan tai suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisteriin voidaan tallentaa mahdolliset alennusedut, asiakasryhmät, asiakasnumero, asiakkuuden voimassaolo, tiedot palveluista ja tiedot yhteydenpidosta asiakkaan kanssa, asiakkaan antamat luvat ja kiellot.

 • Asiointitiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan ostosten ostotapahtumatiedot (tuote, ajankohta, summa) tai mahdollinen osallistuminen tapahtumiin. Sähköinen applikaatio tai verkkokauppa voi tallentaa asiakasta koskevia sovellustietoja (esim. käyttöjärjestelmä, IP-osoite, selailuhistoria) sekä hyödyntää evästeitä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakkaan osto- ja asiointitiedot apteekissa. Apteekki saa luvan tarkistaa Kela-korvaustiedot reseptintoimituksessa sähköisesti Kelalta sekä asioida Kanta-palveluissa asiakkaan puolesta. Asiakkaan tietoja voidaan päivittää Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus), Suomen Asiakastieto Oy:n, Postin tai muun luottavan tahon rekistereistä (esim. Eniro, Fonecta). Apteekki voi ylläpitää tietoja esimerkiksi toteutuneesta yhteydenpidosta ja sen sisällöstä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Avainasiakkaiden tiedot voidaan säilyttää kootusti Avainapteekkien omassa Avainasiakasjärjestelmässä, mikä mahdollistaa Avainasiakastarjousten hyödyntämisen kaikissa Avainapteekkiketjun apteekeissa.  Rekisteritietoja ei muuten luovuteta ulkopuolelle paitsi lainsäädännön tai Apteekkariliiton runkosopimusten niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan asiakaspalveluun osallistuville apteekin henkilölle sekä järjestelmän tekniselle ylläpidolle. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Liittymisen yhteydessä mahdollisesti täytetty liittymislomake säilytetään kansiossa ulkopuolisten ulottumattomissa. Avainapteekit Oy vastaa omien järjestelmiensä suojauksesta.

 1. Tietojen säilytys

Apteekin rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan rekisteristä Avainasiakkuuden päättyessä tai 2 vuoden kuluttua viimeisestä asioinnista, ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Avainapteekit Oy vastaa omien järjestelmiensä tietojen ylläpidosta.

 1. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten tms. henkilötietolain tarkoittamaan tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä sekä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä (tietosuoja). Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut alle yksi vuosi.

Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee tietosuoja-asetusta rikotun.

Tiliasiakasrekisteri

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Päivitetty: 13.5.2024

 1. Rekisterinpitäjä

Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekki, Soidinkatu 2A, 87500 Kajaani. Puh. 08 – 639 306.

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Apteekkari Mikko Kananen ja tietosuojavastaava proviisori Veli-Matti Surakka

 1. Rekisterin nimi

Tiliasiakasrekisteri (TILI)

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus(rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on apteekin ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Rekisteriä käytetään tiliasiakkaaksi liittyneiden asiakkaiden annettujen tietojen sekä myöhemmin täydennettyjen tietojen avulla laskutuksen kohdentamiseksi. Rekisteriä käytetään henkilötietolain sekä kulloinkin voimassaolevan muun lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriä käytetään laskuttamiseen, palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon. Tietoja voidaan käyttää myös mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt käsittelemästä häntä koskevia tietoja näihin tarkoituksiin. Viestintää voidaan toteuttaa postitse, puhelimella ja sähköisiä apukeinoja käyttäen (esim. sähköposti, tekstiviesti, apteekin toiminnanohjausjärjestelmä).

 1. Rekisterin tietosisältö
  • Asiakkaan perustiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut palvelun toteuttamisen kannalta tärkeät tiedot. Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa apteekin järjestelmään. Tietoja voidaan korjata ja täydentää jälkikäteen. Rekisteriin voidaan tallentaa lisäksi myös muun maksajan tai käsittelijän tiedot (esim. kotisairaanhoito, edunvalvonta, sukulainen).

Apteekin verkkosivuilla tai muissa digitaalisissa järjestelmissä rekisteröityneiden asiakkaiden osalta tallennetaan samat tiedot digitaalisessa muodossa apteekin järjestelmään. Rekisteriin tallennetaan tieto siitä, kuinka asiakas tahtoo laskutuksen toteutettavan. Rekisteriin tallennetaan onko asiakas rekisteröity kieltänyt tietojen käyttämisen muuhun viestintään tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisteriin voidaan tallentaa mahdolliset alennusedut, asiakasryhmät, asiakasnumero, asiakkuuden voimassaolo, tiedot palveluista ja tiedot yhteydenpidosta asiakkaan kanssa, asiakkaan antamat luvat ja kiellot.

 • Asiointitiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan laskutukseen liittyvät tiedot (laskutustavat, mahdolliset maksuhäiriöt ja muut tilinhoidon kannalta oleelliset tiedot).

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot. Asiakkaan tietoja voidaan päivittää Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus), Suomen Asiakastieto Oy:n, Postin tai muun luottavan tahon rekistereistä (esim. Eniro, Fonecta, Ropo Capital). Apteekki voi ylläpitää tietoja esimerkiksi toteutuneesta yhteydenpidosta ja sen sisällöstä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ellei lainsäädäntö tai Apteekkariliiton runkosopimus niin velvoita. Mahdollinen ulkopuolinen laskuttajataho toimii toimeksiantosuhteessa apteekkiin nähden ja saa vain laskutuksen toteuttamiseksi tarvittavat tiedot.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan asiakaspalveluun osallistuville apteekin henkilölle sekä järjestelmän tekniselle ylläpidolle. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

 1. Tietojen säilytys

Rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan rekisteristä tiliasiakkuuden päättyessä (poislukien mahdolliset maksuhäiriömerkinnät) tai 2 vuoden kuluttua viimeisestä asioinnista ellei lainsäädäntö muuta edellytä.

 1. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimusta varten tms. henkilötietolain tarkoittamaan tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä sekä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä (tietosuoja). Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut alle yksi vuosi.

Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee tietosuoja-asetusta rikotun.

ROHDOS-ASIAKASREKISTERI

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Päivitetty: 13.5.2024

Rekisterinpitäjä

Tarkeippi Oy, Soidinkatu 2A, 87500 Kajaani. Puh. 08 – 639 306.

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Apteekkari Mikko Kananen ja tietosuojavastaava proviisori Veli-Matti Surakka

 1. Rekisterin nimi

ROHDOS-ASIAKASREKISTERI (”sairaanhoitajan tai kosmetologin asiakkaat”)

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde.

Rekisterissä käsitellään Terveyspisteen ja Kosmetologin asiakkaiden terveyteen, suoritettuihin mittauksiin tai toimenpiteisiin liittyviä tietoja. Rekisterin avulla voidaan hoitoa ja ohjausta kohdentaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä hyödyntää laskutuksessa. Rekisteriä käytetään henkilötietolain sekä kulloinkin voimassaolevan muun lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriä käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä mainontaan ja markkinointiin. Markkinoinnissa asiakkaan antamia tietoja, myöhemmin täydennettyjä tietoja sekä ostotietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseksi siten, että asiakas saa tietoa häntä kiinnostavista tuotteista ja palveluista. Tietoja voidaan käyttää myös mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt käsittelemästä häntä koskevia tietoja näihin tarkoituksiin. Viestintää voidaan toteuttaa postitse, puhelimella ja sähköisiä apukeinoja käyttäen (esim. sähköposti, tekstiviesti, toiminnanohjausjärjestelmä).

Sähköisen ajanvarauskalenterin osalta yritys toimii rekisteritietojen käsittelijänä. Ajanvarauskalenterin rekisterinpitäjä vastaa omista toiminnoistaan.

 1. Rekisterin tietosisältö

Terveyspisteessä tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut palveluiden toteuttamisen kannalta tärkeät tiedot esimerkiksi allergiat. Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa potilastietojärjestelmään. Tietoja voidaan korjata ja täydentää jälkikäteen, esimerkiksi analytiikan tulokset ja suunnitellut toimenpiteet. Rekisteriin tallennetaan tieto siitä, onko asiakas antanut suostumuksen markkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai onko rekisteröity kieltänyt tietojen käyttämisen suoramainontaan tai suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisteriin voidaan tallentaa mahdolliset alennusedut, asiakasryhmät, asiakasnumero, asiakkuuden voimassaolo, tiedot palveluista ja tiedot yhteydenpidosta asiakkaan kanssa, asiakkaan antamat luvat ja kiellot.

Kosmetologit tallentavat seuraavat tiedot paperimuodossa: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut palveluiden toteuttamisen kannalta tärkeät tiedot esimerkiksi allergiat tai ihon kuntoon liittyvät havainnot. Tietoja ei välttämättä tallenneta ollenkaan, esimerkiksi kynsien lakkauksessa.

Rekisteriin voidaan myös tallentaa seuraavia tietoja: asiakkaan ostosten ostotapahtumatiedot (tuote, ajankohta, summa) tai mahdollinen osallistuminen tapahtumiin. Sähköinen applikaatio tai verkkokauppa voi tallentaa asiakasta koskevia sovellustietoja (esim. käyttöjärjestelmä, IP-osoite, selailuhistoria) sekä hyödyntää evästeitä.

Sähköiseen ajanvarauskalenteriin tallennetaan ajanvarauksen kannalta oleellisia tietoja (asiakkaan nimi, puhelinnumero, varattu palvelu). Tietoja ei siirretä ajanvarauskalenterista eikä niitä tallenneta mihinkään.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakkaan osto- ja asiointitiedot. Asiakkaan tietoja voidaan päivittää Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus), Suomen Asiakastieto Oy:n, Postin tai muun luottavan tahon rekistereistä (esim. Eniro, Fonecta). Rekisterinpitäjä voi ylläpitää tietoja esimerkiksi toteutuneesta yhteydenpidosta ja sen sisällöstä. Ajanvarauskalenterissa on asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolelle paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa esimerkiksi apteekkitoimintaa tai apteekkihenkilöstöä valvoville viranomaisille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.  Ajanvarauskalenterin rekisterinpitäjä vastaa omista tietosuojakäytännöistään.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Terveyspisteen rekisteriä säilytetään sähköisesti tietokoneella, joka ei ole asiakaskäytössä. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan asiakaspalveluun osallistuville henkilöille sekä järjestelmän tekniselle ylläpidolle ja tietosuojavastaavalle. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Mahdollista paperista aineistoa säilytetään lukitussa kaapissa.

Kosmetologien rekisteriä säilytetään paperisena, poissa asiakkaiden ulottuvilta. Tilat ovat lukittavat. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan kosmetologeille sekä tietosuojavastaavalle.

Ajanvarauskalenterin rekisterinpitäjä vastaa omista suojauskäytännöistään.

 1. Tietojen säilytys

Rekisteriin tallennettavat tiedot säilytetään vaihtelevin ajanjaksoin. Sairaanhoitajan rekisteritietoja säilytetään 12v potilaan kuolemasta (STM asetus potilasasiakirjoista). Kosmetologien rekisteritietoja säilytetään 2 vuotta viimeisestä asioinnista. Ajanvarauskalenterin rekisterinpitäjä vastaa omista säilytysajoistaan.

 1. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten tms. henkilötietolain tarkoittamaan tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä sekä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä (tietosuoja).

Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut alle yksi vuosi.

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee tietosuoja-asetusta rikotun.

VERKKOKAUPAN ASIAKASREKISTERI

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisteriseloste päivitetty: 19.5.2020

Rekisterinpitäjä
Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekki (jäljempänä ”Apteekki”)

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Apteekkari Mikko Kananen ja tietosuojavastaava proviisori Veli-Matti Surakka

Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakasrekisteri (VERKKOASIAKAS)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on apteekin ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Kajaanin 3. Lehtikankaan alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta ja annetusta lääkeneuvonnasta, tilauksen sisältö ja tilauksen hinta sekä tilinumero sekä mahdolliset muut palveluiden toteuttamisen kannalta tärkeät tiedot.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista säilytetään verkkokaupanhallinnassa vain 48 tuntia tilauksen jälkeen. Tilausvahvistus säilytetään Apteekissa kuusi (6) vuotta tilauksesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle voidaan luovuttaa sähköpostien välitystietoja tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tehtävien hoitamiseksi. EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleva tietojen käsittelijä on aina Privacy Shield sertifioitu. Tämä tarkoittaa, että tietojen käsittelijä voi vastaanottaa EU kansalaisten tietoja ja takaa sen, että 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset tarvittavat prosessit henkilötietojen käsittelemiseen ovat olemassa. Muita tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö
Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tarpeellisia verkkokaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu (”Ylläpitäjä”). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Apteekissa säilytettäviin rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Apteekin työntekijät.

Tietojen päivittäminen
Asiakas voi päivittää nimi- ja yhteystietojaan uuden tilauksen yhteydessä. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.
Asiakkaan tietoja voidaan päivittää Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus), Suomen Asiakastieto Oy:n, Postin tai muun luottavan tahon rekistereistä (esim. Eniro, Fonecta). Apteekki voi ylläpitää tietoja esimerkiksi toteutuneesta yhteydenpidosta ja sen sisällöstä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (HeTiL 26 §). Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna

TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN JA ORGANISOINTI
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.
Pyyntö osoitetaan: Tietosuojavastaavalle
Tarkastuksesta päättää: Tietosuojavastaava
Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tiedot antaa tietosuojavastaava.
Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.
Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.
Korjauspyyntö osoitetaan: Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekin tietosuojavastaavalle.
Korjauksesta päättää: Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekin tietosuojavastaava.

VERKKOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT

Yleistä

Käyttöehdot koskevat tätä Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekin (myös ”palveluntarjoaja”) verkkokauppaa (myös ”palvelu”). Palvelun omistaa Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekki. Verkkokaupan käyttäminen edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua sen ohjeiden mukaisesti.
Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.
Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja palvelun rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä.
Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.
Käyttäjä hyväksyy palveluntarjoajan toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa.
Käyttäjä vastaa palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista.

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja vastaa kaikesta palvelussa esitettävästä sisällöstä.
Palveluntarjoaja vastaa, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista.
Palvelutarjoajalla on oikeus muuttaa ja päivittää ja korjata palvelun sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
Palveluntarjoaja ei vastaa ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä palvelua koskevasta informaatiosta.
Palveluntarjoaja vastaa sille kertyvistä kaikista asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä (GDPR).
Palveluntarjoaja voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

Palvelun immateriaalioikeudet

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Evästeiden käyttö

Palvelussa käytetään cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään, koska niiden avulla voimme tarjota asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeen poiskytkeminen selaimesta saattaa vaikuttaa palveluiden asianmukaiseen toimintaan.

Tietosuoja ja tietojen käsittely palvelussa

Palveluntarjoaja huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Palveluntarjoajan keräämistä ja tallentamista asiakastiedoista voi tarvittaessa lukea lisää tietosuojaselosteesta https://www.lehtikankaanapteekki.fi/yhteystiedot/rekisteriselosteet/

Toimivaltainen viranomainen

Apteekin verkkopalvelua valvova toimivaltainen viranomainen on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (puh. 029 522 3341).

Käyttöehdot päivitetty 19.5.2020

Versio 1

VERKKOKAUPAN TOIMITUSEHDOT

Voimassa 13.6.2020 alkaen

Yleistä verkkokaupasta

Verkkokaupan tuotteita myy Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekki (Y-tunnus 2461619-2). Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan Internetin välityksellä Treet-älypuhelinsovellusta käyttäen. Treet-sovelluksen saa maksutta Google Playstä ja Apple Storesta. Treetin käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä.

Ennen itsehoitolääkkeitä tilanneen asiakkaan tilausvahvistuksen lähettämistä apteekki on yhteydessä asiakkaaseen, ellei tämä ole sitä erikseen tilauksen yhteydessä kieltänyt. Lääkeneuvonnan yhteydessä apteekki opastaa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Ennen reseptilääkkeitä tilanneen asiakkaan tilausvahvistuksen lähettämistä apteekki on aina yhteydessä asiakkaaseen. Lääkeneuvonnan yhteydessä apteekki opastaa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä kertoo vastaavien lääkkeiden hinnoista.

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Tilausvahvistus

Tilausvahvistus lähetetään sähköpostiin tilauksen yhteydessä, jos sähköpostiosoite on ilmoitettu. Tilausvahvistuksesta näet:

 • tilauksella olevat tuotteet
 • tilauksen viitenumeron
 • laskun loppusumman
 • yhteystiedot ongelmatilanteita varten

Tilauksen yhteydessä toimitetaan aina tilausvahvistus, josta voit tarkastaa tilauksen oikeellisuuden.

Maksutavat

Maksu pankkipainikkeilla

Checkout maksunvälityspalvelu välittää asiakkaan maksun Apteekille. Käytössä on kaikkien pankkien maksupainikkeet, yleisimmät luottokorttimaksut, laskulla ja osamaksupalvelut sekä mobiilimaksutavat kuten esimerkiksi MobilePay ja Pivo. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Checkout on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu.

Eri maksutapojen maksu- ja luottoehdot: Checkout -palvelun maksuehdot

Apteekin tarjoamien maksutavan vaihtoehtojen valinnan jälkeen maksutapahtuma siirtyy maksutavan järjestelmään. Maksun hyväksymisen ja verkkokauppaan palaamisen jälkeen, maksu kirjautuu välittömästi suoritetuksi Apteekille. Maksu suoritetaan Checkout Finland Oy:n hallinnoimalle tilille, josta se siirretään Apteekille.

Toimitusaika

Tilatut lääkkeet ja apteekkituotteet ovat noudettavissa Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekista, osoitteesta Soidinkatu 2 A, 87500 Kajaani.

Käsittelemme tilauksen apteekin aukioloaikana, kun maksu on suoritettu ja maksu näkyy tilillämme. Tilauksen voi normaalisti noutaa 1-3 arkipäivän kuluttua tilaamisesta.

Tilaus voidaan myös toimittaa kotiin erikseen sovittuna päivämääränä Kajaanin kaupunkialueelle tai apteekin noutolokerikkoon.

Toimitustapa ja toimituskulut

Tilauksen yhteydessä valitaan tuotteiden toimitustapa. Ainoa suoraan valittava toimitustapa Treet-sovelluksessa on Nouto apteekista.

Tullessasi Lehtikankaan apteekkiin hakemaan tilaustasi, valitse vuoronumerolaitteesta Verkkoapteekki. Sinut kutsutaan seuraavana asiakaspalvelupisteeseemme. Verkkoapteekkitilaukset tulee ensisijaisesti noutaa itse. Henkilötodistus mukaan.

Mikäli haluat tilata tuotteita kotiinkuljetuksella: tee tilaus Treet-sovelluksella ja ole heti yhteydessä apteekkiin Treetin kautta. Sovi toimituspäivämäärä ja osoite. Kotiinkuljetus on mahdollista Kajaanin kaupunkialueelle hintaan 9,90 €. Vuoden 2020 loppuun asti maksuton kotiinkuljetus.

Mikäli haluat tilata tuotteita apteekin noutolokerikkoon: tee tilaus Treet-sovelluksella ja ole heti yhteydessä apteekkiin Treetin kautta. Apteekki tarvitsee kännykkänumeron noutokoodin lähettämistä varten. Noutolokerikon käyttö on maksutonta. Noutolokerikkoon ei voi tilata kylmäsäilytystuotteita eikä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia (PKV) lääkkeitä.

Toimituskulut sisältävät mahdolliset pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Vaihto- ja palautusehdot

Apteekin verkkopalvelusta tilatuilla tuotteilla, lääkkeitä lukuun ottamatta, on kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen 14 vuorokauden palautusoikeus. Palautettavan tuotteen tulee olla avaamattomassa alkuperäispakkauksessa ja sen tulee olla myyntikuntoinen, käyttämätön ja muuttumaton. Lääkkeillä ei ole palautusoikeutta muulloin kuin tuotevirhetapauksissa, sillä nämä tuotteet eivät ole palautettavissa myyntiin (Kuluttajansuojalaki 38/1978 6. luvun 16 § 4. kohta). Palautuksista on ilmoitettava etukäteen

 • sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lehtikankaanapteekki.fi
 • postitse osoitteeseen Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekki, Soidinkatu 2 A, 87500 Kajaani tai
 • puhelimitse numeroon 08-639306

Mikäli Apteekin verkkopalvelusta tilatut tuotteet palautuvat lähettäjälle, koska tilausta ei ole noudettu tai asiakas on kirjoittanut osoitetiedot väärin/puutteellisesti, vähennämme lunastus-, lähetys- ja käsittelykulut palautettavasta summasta.

Ongelmatilanteet kuljetuksessa sekä viallisten tuotteiden osalta

Mikäli tuote on kuljetuksen aikana kadonnut, vioittunut tai asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, altistunut kuljetuslämpötila-poikkeamille tai on muuta syytä epäillä valmisteen olevan virheellinen, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä välittömästi

 • sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lehtikankaanapteekki.fi
 • postitse osoitteeseen Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekki, Soidinkatu 2 A, 87500 Kajaani tai
 • puhelimitse numeroon 08-639306

Muuta

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. Apteekki käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti.

Käyttöehdot tarkastettu 13.6.2020

Versio 1.1